Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cronfa Cymunedau'r Arfordir Llywodraeth Cymru

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cyflwyno Cronfa Cymunedau’r Arfordir ar ran Llywodraeth Cymru.

Nod Cronfa Cymunedau'r Arfordir Llywodraeth Cymru yw annog datblygiad economaidd cymunedau arfordirol y Deyrnas Unedig trwy ddyfarnu arian i greu twf economaidd a swyddi cynaliadwy.

Gallwch ymgeisio am rownd chwech o Cronfa Cymunedau'r Arfordir Llywodraeth Cymrur yng Nghymru os ydych yn:

  • gwmni sector preifat
  • awdurdod lleol
  • corff sector cyhoeddus eraill
  • elusen
  • mudiad sector gwirfoddol a chymunedol
  • menter cymdeithasol, gan gynnwys cydweithfeydd a mentrau sy’n eiddo i’r gymuned
  • asiantaeth datblygu

Gall ymgeiswyr ofyn am grantiau unigol o rhwng £50,000 a £300,000 am bob mudiad. Rhaid i bob prosiect cael eu cwblhau erbyn 30 Mehefin 2023.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw ganol dydd ar dydd Gwener 2 Hydref 2020.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel