Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cronfa SE-Assist

Mae Cronfa SE-Assist yn cynnig benthyciadau di-log i fentrau cymdeithasol, yn ogystal ag elusennau entrepreneuraidd, sy’n diwallu angen cymdeithasol neu amgylcheddol lleol.

Mae’r pecyn cymorth canlynol ar gael:

  • benthyciad o £10,000 i £30,000 yn ddi-log
  • llog i’w dalu ar fenthyciad o £30,000 i £60,000
  • cymorth i wella rheolaeth ariannol
  • mynediad dewisol at gymorth mentora busnes arbenigol
  • mynediad dewisol at amrywiaeth o gymorth arbenigol ar gyfer datblygiad sefydliadol
  • rhwydweithio gyda mentrau cymdeithasol lleol uchelgeisiol eraill

 

I wneud cais rhaid i chi:

  • fod wedi’ch lleoli yng Nghymru
  • fod â model busnes cynaliadwy, neu’n gweithio tuag ato, a gallu dangos tystiolaeth o hynny ar ffurf masnach a/neu’r arian a godwyd
  • fod ag effaith gymdeithasol sy’n mynd i’r afael ag angen cymdeithasol neu amgylcheddol lleol
  • fod â throsiant sy’n llai na £500,000 y flwyddyn

Rhaid derbyn ceisiadau erbyn 5pm ar 27 Awst 2019.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan SE-Assist.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel