Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cronfa Wood ar gyfer Arloesedd Niwclear

Gall technoleg fod yn fodd i sbarduno newid mawr yn y sector niwclear drwy ddod o hyd i ffyrdd newydd o wneud pethau. Gallai fod yn dechnoleg newydd sbon, neu'n fater o addasu technoleg sy'n bodoli eisoes ac sydd wedi cael ei phrofi'n barod mewn diwydiannau eraill.

Mae Wood Plc yn un o gwmnïau mwyaf blaenllaw'r byd yn ei faes. Mae'n cynnig gwasanaethau peirianyddol, gwasanaethau prosiect a gwasanaethau technegol i gwsmeriaid ym maes diwydiant, ynni, prosesau a chyfleustodau, ac maen’t wedi bod ar flaen y gad yn y diwydiant niwclear ers dros 60 mlynedd.  Credant y gallai cwmnïau bach (BBaChau) gael yr ateb i rai o'r heriau sy'n wynebu dadgomisiynu.

Maen’t wedi sefydlu cronfa ar gyfer BBaChau i'w helpu i ddatblygu ac i gymhwyso technolegau yn y sector niwclear.


Arloesi Agored − Cyfle i Roi Cyflwyniad

Os oes gennych thechnolegau a allai fod yn berthnasol gallwch chi wneud cais am gyfle i roi cyflwyniad gerbron panel o arbenigwyr Wood Plc. 

Pryd: 1 Hydref 2018, rhwng 12:30pm a 5:00pm

Ble: Parc Gwyddoniaeth Menai, Gaerwen, LL60 6AR

I gofrestru eich diddordeb danfonwch ebost i WoodNuclearInnovationFund@woodplc.com

 

Share this page: 
Conversion pixel