Mae £60,000 o arian Llywodraeth Cymru wedi’i neilltuo i bysgotwyr a chymunedau glan môr Cymru i’w helpu i ymgeisio am filiynau o bunnau o gyllid Ewropeaidd.

Cafodd Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop (EMFF) ei sefydlu i roi help ar gyfer addasu i’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin, gan gynnwys rheoli a gorfodi ac ymrwymiadau casglu data.  Mae’r EMFF yn cefnogi’r sectorau pysgota a dyframaethu i ddatblygu’n gynaliadwy ac yn helpu i warchod amgylchedd y môr ynghyd â chynnal twf a swyddi mewn cymunedau arfordirol.

Er mwyn helpu busnesau pysgodfeydd bach gyda’r broses ymgeisio, mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi neilltuo arian ychwanegol. Bydd pob busnes bach sydd am ymgeisio am arian yr EMFF yn gallu cael hyd at £3,000 i dalu am gynghorydd o’u dewis i’w helpu i ddatblygu eu syniadau’n brosiectau ymarferol.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llywodraeth Cymru

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen