Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cronfeydd buddsoddi mewn twristiaeth yn agor

Mae Croeso Cymru yn chwilio am brosiectau syniad mawr a all wneud gwahaniaeth go iawn i sicrhau bod Cymru yn gyrchfan y mae’n rhaid i bobl ymweld â hi. Caiff cynigion eu gwahodd gan y diwydiant twristiaeth ar gyfer y rownd nesaf o gronfeydd buddsoddi mewn twristiaeth.

Bydd y Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF) a’r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol (RTEF) yn helpu’r sector preifat a chyhoeddus i gydweithio i ddatblygu a darparu mentrau arloesol wedi’u harwain gan gynhyrchion a chyrchfannau sy’n cyd-fynd â Blwyddyn Darganfod 2019 ac yn adlewyrchu pob un neu unrhyw un o’r tair prif thema ar gyfer hyrwyddo twristiaeth i Gymru – antur, diwylliant a thirwedd.

Bydd Blwyddyn Darganfod Cymru yn annog ymwelwyr i ddarganfod lle newydd, profiad neu gynnyrch newydd ac ymdeimlad o le drwy iaith, diwylliant a hanes lleol.  

Gallwch nawr fynegi diddordeb yn y rownd hon o gyllid RTEF/TPIF a’r dyddiad olaf ar gyfer dangos diddordeb yw 23 Tachwedd.  

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i dudalennau Cyllid Twristiaeth Busnes Cymru.

Os hoffech drafod eich cynnig, anfonwch e-bost i regionaltourism@llyw.cymru

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel