Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

CThEM - Mewnforio ac allforio nwyddau os na fydd cytundeb Brexit

Os yw eich busnes chi’n mewnforio neu’n allforio nwyddau, tarwch olwg ar y canllawiau diweddaraf gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) i weld beth fydd angen i chi ei wneud os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb.

Mae’r canllawiau’n cynnwys:

Mae CThEM wedi lansio’r Llinell Gymorth Mewnforio ac Allforio i fasnachwyr a chludwyr fydd yn mewnforio o’r UE ac yn allforio iddo ar ôl 31 Hydref 2019.    

Rhif ffôn y llinell gymorth yw 0300 3301 331. Mae’r llinellau ar agor rhwng 8am a 6pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. 

I gael rhagor o wybodaeth am sut i baratoi eich busnes ar gyfer Brexit, ewch i Borth Brexit Busnes Cymru.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel