Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

CThEM yn ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cyllid grant tollau

O 1 Ionawr 2021, bydd y modd mae busnesau’n masnachu yn newid, a bydd angen iddynt baratoi ar gyfer bywyd y tu allan i’r UE, yn cynnwys y trefniadau tollau newydd. Er enghraifft, bydd angen i fusnesau wneud datganiadau tollau i fewnforio ac allforio nwyddau rhwng Prydain Fawr a’r UE unwaith y bydd y DU y tu allan i diriogaeth tollau’r UE.

Caiff busnesau eu hannog i wneud cais am y cyllid sydd ar ôl i’w helpu i wneud datganiadau tollau.

Mae Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) wedi ymestyn y dyddiad cau fel bod busnesau’n gallu gwneud cais am gyllid cymorth tollau tan 31 Ionawr 2021.

Roedd y cynllun, a gyhoeddwyd gyntaf ym mis Medi 2019, i fod i ddod i ben ar 31 Ionawr 2020. 

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

 

 

Share this page: 
Conversion pixel