Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cwmnïau Buddiannau Cymunedol - dull newydd o gofrestru ar-lein

Mae’r broses gorffori ar-lein ar gyfer cofrestru cwmnïau buddiannau cymunedol (CIC) newydd ar waith nawr.

Bydd yr opsiwn o gofrestru’n ddigidol yn:

  • lleihau’r amseroedd corffori’n sylweddol
  • dull ar-lein cyfleus; ac
  • ar gael 24 awr y dydd i’r sector CIC

Yn ogystal â chynnwys cofrestriadau Tŷ'r Cwmnïau a CIC, mae’r gwasanaeth digidol tair-ffordd hwn yn cynnwys Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, sy’n golygu bod CIC yn gallu cofrestru ar gyfer treth gorfforaeth wrth iddynt gorffori eu busnes.

Bydd yr opsiwn o gorffori’n ddigidol yn:

  • lleihau’r costau corffori ar gyfer darpar CIC i £27
  • galluogi cwmnïau i dalu â cherdyn neu drwy PayPal
  • cadarnhau’r broses gorffori - o fewn dau ddiwrnod gwaith, yn y rhan fwyaf o achosion

Bydd y system newydd yn rhoi gwybod i ymgeiswyr bod eu cais wedi cael ei dderbyn a bydd yn cadarnhau’r broses gorffori cyn gynted ag y bydd wedi’i chwblhau.

I gael rhagor o wybodaeth am y broses ar-lein newydd, cymerwch gip ar weminar CIC yma.

Ewch i wefan GOV.UK i gael rhagor o wybodaeth am Gwmnïau Buddiannau Cymunedol.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel