Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cwotâu a chyfraddau tariff dros dro ar fewnforion os na fydd cytundeb ar Brexit

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi diweddariad i system dariffau dros dro y DU os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb.

Mae’n bosibl y bydd angen i chi dalu cyfraddau gwahanol o dollau tramor (tariffau) ar fewnforion i mewn i’r DU o’r UE a gweddill y byd. Byddai’r cyfraddau dros dro mewn grym am hyd at 12 mis. Bydd Llywodraeth y DU wedyn yn cyflwyno system dariffau barhaol yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Conversion pixel