Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

CYBERUK 2019

CYBERUK yw digwyddiad seiberddiogelwch llywodraeth y DU fydd yn cael ei gynnal yn Glasgow yn 2019, gan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC). Bydd yno siaradwyr blaenllaw, atebion a chyfleoedd i ryngweithio rhwng y sector cyhoeddus a’r sector preifat. 

Ymhlith y rhai fydd yn bresennol mae gweithwyr proffesiynol o’r maes seiberddiogelwch a thechnoleg ar bob lefel yn y sector cyhoeddus, y Seilwaith Cenedlaethol Critigol (CNI) a’r diwydiant, a'r rheini sy’n gweithio ym maes technoleg, diogelwch digidol, caffael a data.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal rhwng 24 a 25 Ebrill 2019 yn y Scottish Event Campus, Glasgow.

Mae amrywiaeth o gyfleoedd ar gael i noddi ac arddangos hefyd.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan yr NCSC.

Beth am fynd i wefan Troseddau Busnes Cymru i gael gwybodaeth am sut i ddiogelu eich busnes rhag pob math o drosedd.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel