Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cydraddoldeb a Hawliau Dynol cyngor a chyfarwyddyd ar gyfer busnesau

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi llunio canllawiau chyflogwyr er mwyn iddyn nhw fod yn fwy ymwybodol o faterion sy’n ymwneud â chydraddoldeb a hawliau dynol. Maen nhw’n annog cyflogwyr yn y sector preifat a’r sector cyhoeddus i fabwysiadu polisïau gweithle sy’n cynnwys: 

  • cam-drin domestig: polisïau yn y gweithle a rheoli a chefnogi cyflogeion
  • eich busnes chi yw iechyd meddwl
  • creu gweithle cyfeillgar i ffydd ar gyfer Mwslimiaid

I gael rhagor o wybodaeth ac i lawrlwytho’r  polisïau, ewch i wefan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel