Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cyfeirlyfr Cyflenwyr Bwyd a Diod Cymru

Ydych chi’n gyflenwr bwyd a diod yng Nghymru?

Os felly, beth am gofrestru i gael eich cynnwys yng Nghyfeirlyfr Cyflenwyr Bwyd a Diod Cymru!

Mae’r cyfeirlyfr wedi cael ei greu i roi gwell mynediad i brynwyr at fwyd a diod yng Nghymru, ac i roi cyfle i werthwyr hybu eu nwyddau, eu gwasanaethau a’u cymwysterau i fusnesau eraill a defnyddwyr.

Am fwy o wybodaeth ac i ychwanegu eich busnes at y cyfeirlyfr, ewch i wefan Arloesi Bwyd Cymru.

Beth am edrych ar dudalennau Bwyd a Diod Cymru i gael gwybod mwy am yr amrywiaeth eang o gefnogaeth sydd ar gael i’ch busnes bwyd a diod, o sut i gael cyllid i gefnogaeth dechnegol gyda datblygu cynnyrch.                  

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel