Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cyfleoedd gyda’r Maire Tecnimont Group: Ffair Cyflenwyr Cyllid Allforio’r DU

Mae’r Maire Tecnimont Group (MTG) yn chwilio am gyflenwyr i gymryd rhan mewn amryw o brosiectau sydd ganddynt ar y gweill, gan gynnwys safle Aromatig ym Malaysia, safle Gwrtaith yn Belarus a gorsaf gronynnu Wrea yn Nhwrci.

Mae MTG yn gweithio yn y meysydd craidd canlynol:

  • Olew a Nwy
  • Cemegion a Phetrogemegion
  • Mynegi Nwy mewn Termau Ariannol (Amonia, Wrea, Methanol)
  • Cynhyrchu Pŵer
  • Trawsnewid Egni

Pe bai Maire Tecnimont yn llwyddiannus, byddai angen iddo osod nifer o archebion prynu a chontractau gwasanaeth gyda chwmnïau yn y DU er mwyn bodloni ei ymrwymiadau o ran cyllido UKEF. Mae Maire Tecnimont wedi ymrwymo i ehangu ei gadwyn gyflenwi yn y DU drwy weithio’n agos gyda chyflenwyr yn y DU i gefnogi'r prosiectau posibl hyn. Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle i gwrdd â thimau masnachol a chaffael i gael gwybod sut mae sicrhau'r contractau cyflenwi hyn. 

Maen nhw’n gobeithio cael mynediad at y gadwyn gyflenwi yn y DU a chwrdd â chwmnïau sy’n gallu cyflenwi'r nwyddau a’r gwasanaethau a restrir ar y tab rhestr caffael.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ddydd Mercher 5 Chwefror 2020 yn Llundain ac mae’n gyfle i gwrdd â thimau masnachol a chaffael i gael gwybod sut mae sicrhau’r contractau cyflenwi hyn.

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle, ewch i wefan Digwyddiadau Business is Great.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel