Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cyfleoedd gyda Contracta: Ffair Cyflenwyr Cyllid Allforio y DU

Ar hyn o bryd mae Contracta yn ceisio ymgysylltu â chyflenwyr o’r DU yng nghyswllt sawl prosiect cyfredol gan gynnwys:

  • Maes Awyr Rhyngwladol Kumasi - Cam II a III
  • Marchnad Ganolog Kumasi - Cam II
  • Ysbyty Addysgu Komfo Anokye

Mae Contracta yn gweithio yn y meysydd craidd a ganlyn:

•    atebion seilwaith ar gyfer trafnidiaeth
•    seilwaith gofal iechyd
•    seilwaith addysg
•    uwchraddio dyluniadau trefol
•    rhaglen glanweithdra a thai cyhoeddus
•    cyfleusterau maes awyr a phorthladd
•    trosffyrdd rheilffordd a ffordd
•    gorsafoedd trên a gorsafoedd tanddaearol
•    datblygu adeiladau preswyl a masnachol

Cynhelir y digwyddiad ddydd Mawrth 11 Chwefror 2020 yn Llundain ac mae’n gyfle i gwrdd â chynrychiolwyr o’r tîm caffael i gael gwybod sut i gael y contractau cyflenwi hyn.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Business Is Great Events.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel