Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cyflogwr Chwarae Teg - Rhaglen Datblygu Gyrfaoedd Menywod

Mae Chwarae Teg yn cyhoeddi lansio’r Rhaglen Datblygu Gyrfaoedd Menywod: Cyflogwr Chwarae Teg.

Mae’r rhaglen hon yn cynnig cyfle nid yn unig i ddatblygu eich staff benyw o safbwynt proffesiynol, ond i sicrhau hefyd bod sylw’n cael ei roi i ddatblygiad personol.

Mae’r cyfle cyffrous hwn yn agored i unrhyw fenyw yng Nghymru - croesewir ceisiadau o’r sector cyhoeddus, y trydydd sector a’r sector preifat ac fe’ch cynghorir i gyflwyno’ch ceisiadau cyn gynted â phosib rhag cael eich siomi.

Mae ceisiadau Chwefror 2020 ar agor, a dim ond 18 lle sydd ar gael. I sicrhau llefydd ar y rhaglen, ac i ennill ILM lefel 2 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth, cofrestrwch cyn 20 Ionawr 2020.

I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch y tîm Cyflogwr Chwarae Teg ar 0300 365 0445 neu anfonwch e-bost at fairplayemployer@chwaraeteg.com

Ewch i wefan Cefnogi Merched yng Nghymru i weld pa gymorth sydd ar gael i ferched sy’n entrepreneuriaid.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel