Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cyflymydd Boeing ATI - Cyfle ar gyfer Busnesau Newydd yng Nghymru

 

Mae'r Sefydliad Technoleg Awyrofod (ATI) wedi cydweithio gyda Boeing a GKN Aerospace ar gyflymydd awyrofod newydd. 

Mae’r cyflymydd wedi’i ddylunio i gefnogi busnesau newydd o’r radd flaenaf sy’n creu technolegau sy’n galluogi cynaliadwyedd ac Industry 4.0 gyda’r potensial i hybu twf a natur gystadleuol y diwydiant awyrofod yn y DU.

Mae gan y rhaglen ddiddordeb mewn busnesau newydd logisteg / cadwyn gyflenwi, gweithgynhyrchu a gweithrediadau arloesol. 

Mae’n darparu £100,000 o gyllid dewisol gan Boeing HorizonX Ventures ar gyfer busnesau newydd ynghyd â hyfforddiant a mynediad at brynwyr a buddsoddwyr awyrofod.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 15 Tachwedd. Ewch i wefan Cyflymydd Boeing ATI am ragor o wybodaeth.

Bydd tîm rhaglen Cyflymydd Boeing ATI yn cynnal sesiynau yn ystod oriau swyddfa gyda busnesau newydd yng Nghymru sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am y rhaglen cyn i’r cyfnod cyflwyno ceisiadau gau. 

Bydd y sesiwn gyntaf yn ystod oriau swyddfa yn cael ei chynnal ddydd Mawrth 22 Hydref 2019 gyda Wil Benton, Cyfarwyddwr Venture & Ecosystem. I drefnu sesiwn ac i gael manylion y lleoliad, cysylltwch â Wil Benton drwy anfon e-bost i wb@atiboeingaccelerator.com

Bydd yr ail sesiwn yn ystod oriau swyddfa yn cael ei chynnal gyda Rachel Power, Arweinydd Rhaglen ATI ddydd Mawrth 5 Tachwedd 2019 yng Nghanolfan Dechnoleg Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr. I drefnu sesiwn, cysylltwch â Rachel Power drwy anfon e-bost i rachel.power@ati.org.uk

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel