Rhaid i chi ddweud wrth yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA): 

  • os byddwch chi’n datblygu cyflwr meddygol neu anabledd 'hysbysadwy'
  • os yw cyflwr neu anabledd wedi gwaethygu ers i chi gael eich trwydded

Mae cyflyrau hysbysadwy yn unrhyw beth a allai effeithio ar eich gallu i yrru'n ddiogel. Gallant gynnwys: 

Gallech gael dirwy o hyd at £1,000 os na fyddwch chi'n dweud wrth DVLA am gyflwr a allai effeithio ar eich gallu i yrru'n ddiogel. Gallech gael eich erlyn hefyd os cewch chi ddamwain.

I gael mwy o wybodaeth ewch i Medical conditions, disabilities and driving: Telling DVLA about a medical condition or disability - GOV.UK (www.gov.uk)
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen