Welsh Government

Yn anffodus, mae gennym broblem technegol gyda'n system teleffon. Rydym yn gweithio i ddatrys y sefyllfa hon.

Cyfnewidfa Addysg a Busnes

Mae’r Gyfnewidfa Addysg a Busnes yn gronfa ddata sy'n cael ei hwyluso gan Yrfa Cymru i roi cyfle i gyflogwyr weithio gydag ysgolion i ddatblygu rhaglenni cyffrous i wella’r cwricwlwm i ddisgyblion. Mae’n chwilio am gyflogwyr ac unigolion sydd eisiau gweithio gydag ysgolion. 

Pam dylai eich busnes chi gymryd rhan:

  • byddwch chi’n datblygu sianeli recriwtio newydd ac yn meithrin cysylltiadau ag ysgolion lleol - gall hyn fod yn gymorth i ddenu pobl ifanc at swyddi a lleihau costau recriwtio
  • byddwch chi'n gwella delwedd ac enw da eich cwmni ar lefel leol neu ranbarthol
  • byddwch chi'n cyfrannu at bolisi cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol eich cwmni - gallwch chi gyfrannu’n gadarnhaol at ddatblygiad pobl ifanc drwy gymryd rhan 

Ewch i wefan Gyrfa Cymru i gael rhagor o wybodaeth.

Os hoffech drefnu ymweliad gan aelod o staff Gyrfa Cymru i drafod y Gynewidfa Addysgu Busnes mewn mwy o fanylder, e-bostiwch cyswlltcyflogwyr@gyrfacymru.com

Mae gan Fusnes Cymru lawer o wybodaeth a chyngor ynglŷn â sut i ddatblygu sgiliau eich gweithlu a sut mae busnesau cyfrifol yn gallu bod o fudd i'r bobl a’r llefydd o’ch cwmpas a chael effaith gadarnhaol ar eich busnes ar yr un pryd. Ewch i dudalennau’r Porth Sgiliau a Busnes Cyfrifol i gael rhagor o wybodaeth.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel