Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cyfnod Ymgeisio ar agor ar gyfer rhaglen mynediad at waith ‘Thrive’

Gall mentrau cymdeithasol ledled y DU gael mynediad at gymorth i fusnesau a hyd at £50,000 o fuddsoddiad i ddatblygu syniadau arloesol sy’n:

  • gwella mynediad at waith i bobl sydd dan anfantais yn y farchnad lafur
  • datblygu cynnyrch a gwasanaethau i gymdeithas sy'n heneiddio

Mae’r cyllid ar gael drwy raglen mynediad at waith ‘Thrive’. Caiff ei ariannu gan UnLtd, yr elusen ar gyfer entrepreneuriaid cymdeithasol, a’i bartneriaid.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31 Ionawr 2020.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan UnLtd.

Mae busnesau cymdeithasol yn cynnwys mentrau cymdeithasol, cwmnïau cydweithredol, cwmnïau cydfuddiannol a busnesau sy’n eiddo i weithwyr. Os ydych chi’n ystyried sefydlu neu weithredu busnes cymdeithasol, ewch i dudalennau Busnes Cymdeithasol Cymru Busnes Cymru i gael cyngor a gwybodaeth.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel