Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cyfraith newydd i sicrhau bod gweithwyr ar ffyrlo yn derbyn taliadau colli swydd llawn

person looking at a computer screen

Fel arfer, mae gan weithwyr gyda mwy na 2 flynedd o wasanaeth parhaus sy’n colli eu gwaith hawl i daliad colli swydd statudol sy’n seiliedig ar hyd gwasanaeth, oedran a chyflog, hyd at uchafswm statudol.

Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno deddfwriaeth o ddydd Gwener 31 Gorffennaf a fydd yn:

  • sicrhau bod gweithwyr ar ffyrlo yn derbyn tâl colli swydd statudol ar sail eu cyflogau arferol, yn hytrach na chyfradd ffyrlo ostyngedig
  • golygu nad yw’r rhai ar ffyrlo dan y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws ar eu colled os ydynt yn colli eu swydd
  • cymwys hefyd i dâl rhybudd statudol a hawliadau eraill, gan roi sicrwydd yn ystod yr amser anodd hwn

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel