Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cyfreithiau newydd ynghylch drôns

Mae llywodraeth y DU yn cyflwyno terfynau uchder i helpu i sicrhau bod drôns yn cael eu defnyddio’n ddiogel wrth i’r sector dyfu. Bydd y cyfreithiau’n cyfyngu ar yr uchder y caiff y drôns hedfan gan eu hatal rhag mynd yn uwch na 400 troedfedd ac o fewn 1 cilomedr i ffiniau maes awyr.

Bydd y cyfreithiau newydd hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i berchnogion drôns sy’n pwyso 250 gram neu fwy gofrestru â’r Awdurdod Hedfan Sifil (CAA) ac i beilotiaid drôns sefyll prawf diogelwch ar-lein i sicrhau bod awyr y DU yn ddiogel rhag hedfanwyr anghyfrifol. Bydd y gofynion hyn yn dod i rym ar 30 Tachwedd 2019.

Gallai defnyddwyr drôns sy’n anwybyddu’r cyfyngiadau newydd o ran uchder a ffiniau meysydd awyr gael eu cyhuddo o ymddwyn yn ddiofal neu’n ddidaro mewn modd sy’n debygol o beryglu awyren neu unrhyw un sy’n teithio mewn awyren.  Gallai hyn arwain at ddirwy ddiderfyn, hyd at bum mlynedd o garchar, neu’r ddau.

Gallai defnyddwyr nad ydynt yn cofrestru neu nad ydynt yn sefyll y profion cymhwysedd wynebu dirwyon o hyd at £1,000.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel