Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cyllid ar gael ar gyfer eich syniadau arloesol ar gyfer datgarboneiddio

Gall busnesau cymwys ymgeisio am hyd at £50,000 o gymorth ariannol gan raglen SMART Cymru a ariennir gan yr UE er mwyn archwilio dichonoldeb syniadau datgarboneiddio. Os yw eich busnes am archwilio dichonoldeb trosglwyddo syniadau datgarboneiddio ar gyfer cynhyrchion, prosesau neu wasanaethau newydd, gallwch wneud cais am grant nad oes modd ei ad-dalu i gwmpasu hyd at 70% o gostau dichonoldeb nawr.

Am fwy o wybdaeth a gwneud cais, ewch i wefan Busnes Cymru.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel