Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cyllid ar gyfer Prosiectau Cerddoriaeth Newydd o Ansawdd Uchel

Mae Cronfa Agored i Sefydliadau Sefydliad y Gymdeithas Hawliau Perfformio (PRS) yn cefnogi prosiectau cerddoriaeth newydd o ansawdd uchel dan arweiniad hyrwyddwyr, sefydliadau datblygu talent, lleoliadau, gwyliau, curaduron a grwpiau perfformiad mawr (er enghraifft cerddorfeydd, corau, bandiau jazz neu grwpiau gwerin gyda 12 neu fwy o berfformwyr).

Mae grantiau o hyd at £10,000 yn cael eu dyfarnu i gyfansoddwyr ar gyfer gweithgareddau fel y canlynol:

  • teithio
  • recordio
  • hyrwyddo a marchnata
  • comisiynu cerddoriaeth newydd gan rai sy’n creu cerddoriaeth yn y DU
  • prosiectau cymunedol cyffrous sy’n cynnwys pobl sy’n creu cerddoriaeth o ansawdd uchel
  • preswylfeydd ar gyfer y rhai sy’n creu cerddoriaeth
  • rhaglenni byw sy’n cynnwys cerddoriaeth newydd y DU

Bydd y cynigion llwyddiannus yn cyd-fynd â phob un o’r tair blaenoriaeth cyllido ganlynol:

  • cefnogi creu, perfformio a hyrwyddo cerddoriaeth newydd eithriadol mewn unrhyw genre
  • galluogi’r bobl fwyaf talentog ym maes creu cerddoriaeth yn y DU i gyflawni eu potensial
  • ysbrydoli cynulleidfaoedd

Rhoddir blaenoriaeth i grwpiau dielw.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 12 Chwefror 2020.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan PRS.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel