Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cyllid Entrepreneuriaeth Merched

Mae Royal Bank of Scotland (RBS) wedi cyhoeddi £1 biliwn newydd mewn cyllid drwy NatWest i gefnogi entrepreneuriaid benywaidd yn y DU i dyfu a thyfu – dyma’r ymyriad mwyaf gan fenthyciwr yn y DU yn canolbwyntio’n benodol ar fusnesau sy’n cael eu harwain gan fenywod.

Mae’r banc hefyd wedi cyhoeddi ei fod yn gosod targed i gefnogi ac ysbrydoli 500,000 o bobl i ystyried dechrau busnes – y bydd o leiaf 60% ohonynt yn ferched – er mwyn helpu i greu o leiaf 50,000 o fusnesau newydd erbyn 2023.

Mae Cyllid Entrepreneuriaeth Merched yn deillio’n uniongyrchol o ganfyddiad allweddol yn Adolygiad Alison Rose o Entrepreneuriaeth Merched (‘Adolygiad Rose’), mai’r un mater mwyaf sy’n dal entrepreneuriaid benyw yn ôl yw’r diffyg cyllid sy’n cael ei gyfeirio atynt.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan RBS.

Ewch i wefan Cefnogi Menywod yng Nghymru i weld pa gymorth sydd ar gael i ferched sy’n entrepreneuriaid.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel