Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cyllid gwerth £16 miliwn i gefnogi busnesau i fasnachu ar ôl Brexit

Nod cronfa Llywordaeth y DU yw helpu busnesau i hyfforddi staff i wneud datganiadau tollau, ac i helpu busnesau sy'n cefnogi eraill i fasnachu nwyddau i fuddsoddi mewn TG.

Gall busnesau sydd wedi'u lleoli yn y DU neu gyda changen yn y DU wneud cais am arian cyn i'r DU adael yr UE.

Gellir defnyddio grantiau i gefnogi:

  • costau hyfforddi ar gyfer busnesau sy'n cwblhau datganiadau tollau, neu sy'n bwriadu cwblhau datganiadau tollau yn y dyfodol

  • cyllid ar gyfer gwella TG, sydd ar gael i gyflogwyr bach a chanolig eu maint sydd ar hyn o bryd yn cwblhau datganiadau tollau ar ran mewnforwyr ac allforwyr
     

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun ac i wneud cais, ewch i wefan GOV.UK.

Ewch i Borth Brexit Busnes Cymru i gael cymorth i’ch busnes drwy Brexit, i’ch helpu i liniaru'r risgiau, a chanfod yr heriau a'r cyfleoedd sydd o’ch blaen.

 

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel