Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cyllid i Fusnesau Bach a Chanolig yn y sector gweithgynhyrchu

Ydych chi’n Fusnes Bach neu Ganolig sy’n gweithio yn y sector gweithgynhyrchu? Dyma'r cyfle cyllido i chi os oes gennych chi brosiect mewn golwg i integreiddio technolegau galluogi allweddol (KET) i ddatrys heriau yng nghyswllt cynhyrchu glân.

Mae KET yn cynnwys:

  • micro a nanoelectroneg
  • nanotechnoleg
  • biotechnoleg ddiwydiannol
  • deunyddiau uwch
  • ffototoneg
  • technolegau gweithgynhyrchu uwch

Mae prosiect Ewropeaidd KET4CleanProduction yn cynnig grantiau bach ar gyfer prosiectau a fyddai’n defnyddio technolegau galluogi allweddol (KET) i ddatrys heriau yng nghyswllt cynhyrchu glân.

Bydd angen i chi gydweithio ag o leiaf ddwy ganolfan technoleg KET wrth weithio ar eich prosiect.

Gall prosiectau gael hyd at 50,000 ewro o gyllid. Dylai'r grant dalu am 70% o gostau’r prosiect, a chi fydd yn talu am y 30% sy’n weddill.

Bydd y cais hwn am gynigion ar agor tan fis Ebrill 2020.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Y BartneriaethTrosglwyddo Gwybodaeth.

 

Share this page: 
Conversion pixel