Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cyllid newydd i sbarduno gwelliannau o ran creu cynnwys trochi

Bydd cystadleuaeth cyllido £8 miliwn newydd yn galluogi’r rheini sy’n creu cynnwys yn y DU i greu profiadau realiti rhithwir, estynedig a chymysg - a elwir hefyd yn gynnwys trochi - yn gynt ac yn fwy effeithlon.

Dros yr 20 mlynedd nesaf, mae disgwyl i dechnolegau trochi newid sut rydym yn profi cynhyrchion a gwasanaethau yn sylfaenol - yn cynnwys celf, siopau a’r ystafell ddosbarth.

Bwriad y gystadleuaeth yw cyllido prosiectau arloesi sy’n archwilio cyfleoedd masnachol ac yn manteisio arnynt yn y diwydiannau creadigol.

Dylai'r prosiectau gefnogi’r gwaith o greu cynnwys trochi yn gynt ac yn fwy effeithlon, neu mewn ffyrdd sy’n gwella’r dechnoleg sydd ar gael heddiw yn sylweddol.

Gallant wneud un o’r canlynol:

 • datblygu offer, cynhyrchion neu wasanaethau ar gyfer creu a darparu cynnwys trochi
 • dangos arloesi mewn meddalwedd, caledwedd neu fethodoleg datblygu

Bydd y prosiectau hyn yn cael eu cyllido mewn naw diwydiant creadigol:

 • hysbysebu a marchnata
 • pensaernïaeth
 • crefftau
 • dylunio, yn cynnwys cynhyrchion, graffeg a ffasiwn
 • ffilm, teledu, fideo, radio a ffotograffiaeth
 • gemau cyfrifiadur a gwasanaethau
 • cyhoeddi
 • amgueddfeydd, orielau a llyfrgelloedd
 • cerddoriaeth, perfformio a'r celfyddydau gweledol

Mae’r gystadleuaeth yn cau am hanner dydd ar 28 Tachwedd 2019.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK

 

 

Share this page: 
Conversion pixel