Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cyllid Sbarduno SCoRE: cyfle unigryw sy'n cynnig cyllid llawn ar gyfer teithiau o fewn Ewrop a thu hwnt!

Mewn partneriaeth â Gwyddoniaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol Llywodraeth Cymru, mae cynllun SCoRE Cymru Uned Horizon 2020 yn cyflwyno cyfres o alwadau cyllid sy'n cynnig cyllid llawn i sbarduno gwaith ar y cyd â rhanbarthau â blaenoriaeth a nodir yn y Strategaeth Ryngwladol ddrafft i Gymru ac yn ehangach.

Gan ganolbwyntio'n bennaf ar symudedd tuag allan, mae'r cynllun yn helpu i dalu am deithiau a llety cyfranogwyr o unrhyw sector yng Nghymru. Gall hefyd helpu i dalu am gostau cyfranogwyr nad ydynt yn dod o Gymru pan fo hynny'n briodol. Hefyd, gall dalu am gyfarfodydd yng Nghymru pan fyddant yn targedu ardal bartner benodol â blaenoriaeth.

Rhaid i'r holl weithgareddau ddigwydd cyn diwedd mis Mawrth 2020 a'r diwrnod cau cyntaf ar gyfer cynigion yw 31 Hydref 2019.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan LLYW.Cymru neu ebostiwch horizon2020@llyw.cymru

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel