Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cyllid Smart: ar gael i fusnesau arloesol o unrhyw sector

Smart yw rhaglen arian grant agored Innovate UK. Mae Innovate UK, rhan o UK Research and Innovation, yn buddsoddi hyd at £25 miliwn yn y syniadau arloesol neu ddadleuol gorau sy’n newid pethau ac sy’n ymarferol yn fasnachol.

Gall busnesau wneud cais am gyllid Smart i gefnogi syniadau arloesol sydd â photensial masnachol mewn unrhyw faes yn yr economi. Rhaid i bob cynnig fod â ffocws busnes.

Gall ceisiadau ddod o unrhyw faes technoleg a gellir eu gweithredu gydag unrhyw ran o'r economi, fel y canlynol, ond nid dim ond y rhain:

  • y celfyddydau, dylunio a’r cyfryngau
  • y diwydiannau creadigol
  • gwyddoniaeth neu beirianneg

Hefyd bydd pob busnes bach a chanolig sy’n rhan o'r prosiectau sy’n cael eu cyllido’n cael cynnig cefnogaeth twf busnes gan Rwydwaith Menter Ewrop.

Bydd digwyddiad briffio ar-lein ar 24 Hydref 2019 a’r dyddiad cau ar gyfer y gystadleuaeth yw hanner dydd ar 8 Ionawr 2020.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

Beth am edrych ar dudalennau Arloesi Busnes Cymru i gael gwybod sut gall arloesi helpu eich busnes chi i fod yn fwy cystadleuol, cynyddu gwerthiant a dod yn rhan o farchnadoedd newydd.

Share this page: 
Conversion pixel