Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cyllid Ymchwil ac Arloesi: Horizon 2020 - Bwyd, Amaethyddiaeth, Bioeconomi

Horizon 2020 yw Rhaglen Ymchwil ac Arloesi’r Undeb Ewropeaidd ac mae’r gyfran fwyaf ac olaf o gronfa Horizon 2020 ar gyfer blwyddyn olaf y rhaglen yn werth €11 biliwn.

Mae’r digwyddiad hwn am ddim a chaiff ei drefnu ar y cyd gan Brifysgol Aberystwyth, Innovate UK a Llywodraeth Cymru. Mae’n canolbwyntio ar y canlynol:

  • diogelu'r cyflenwad bwyd
  • coedwigaeth ac amaethyddiaeth gynaliadwy
  • gwaith ymchwil ar ddŵr mewndirol, morol a morwrol
  • Bioeconomi

Bydd cynrychiolwyr yn cael manylion y cyfleoedd cyllido sydd ar droed yn Her Gymdeithasol 2 Horizon 2020 yn ogystal â chyllid cysylltiedig y DU.

Cynhelir y digwyddiad ar 22 Hydref 2019 ym Mhrifysgol Aberystwyth, Neuadd William Davies, Aberystwyth SY23 3EE.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Eventbrite.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel