Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cyllid yr UE i ddatblygu technolegau arloesol yng Nghymru

 

Mae prosiect a gefnogir gan yr UE sydd wedi helpu busnesau mewn rhannau o Gymru i ddatblygu technolegau arloesol ac i gynhyrchu mwy yn ehangu i gwmpasu’r wlad i gyd. 

Mae’r Ganolfan Ragoriaeth mewn Technolegau Symudol a Datblygol (CEMET), dan arweiniad Prifysgol De Cymru, wedi bod yn gweithio gyda chwmnïau yn y Cymoedd, y Gorllewin a’r Gogledd dros y ddwy flynedd diwethaf, yn sgil £4.3 miliwn o gyllid yr UE drwy Lywodraeth Cymru. Bydd £1.2 miliwn o gyllid ychwanegol yr UE yn galluogi cwmnïau ledled Cymru gyfan i elwa o’r arbenigedd hwn. Bellach, mae CEMET Cymru gyfan yn brosiect £8.9 miliwn, gyda £5.5 miliwn o gyllid yr UE, a bydd yn rhedeg tan fis Mawrth 2023.

I gael rhagor o wybodaeth am sut mae gwneud cais ewch i wefan CEMET.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel