Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cyllideb Hydref 2018

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi ei Chyllideb ar gyfer yr Hydref. Dyma rai pwyntiau pwysig:

  • o fis Ebrill 2019 bydd y Cyflog Byw Cenedlaethol yn codi o £7.83 yr awr i £8.21

  • bydd y Lwfans Personol di-dreth yn codi i £12,500

  • bydd y trothwy treth incwm Cyfradd Uwch, y pwynt lle bydd pobl yn dechrau talu treth ar 40%, yn codi o £46,350 i £50,000 ym mis Ebrill 2019

  • bydd y doll tanwydd yn parhau wedi rhewi am y nawfed flwyddyn

  • bydd £150 miliwn ar gyfer Bargen Twf Gogledd Cymru

  • 2% o dreth gwasanaethau digidol newydd ar refeniw cwmnïau technoleg mawr yn y DU, o fis Ebrill 2020

  • dim treth ar gwpanau coffi tecawê ond caiff hyn ei ystyried eto os na fydd y diwydiant yn gwneud digon o gynnydd

  • treth newydd ar ddeunydd pecynnu plastig nad yw’n cynnwys 30% o ddeunydd y gellir ei ailgylchu

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefannau GOV.UK a  BBC.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel