Cyllideb Hydref 2021

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi ei Chyllideb ar gyfer yr Hydref.

Dyma rai pwyntiau pwysig: 

  • fis Ebrill 2022 bydd y Cyflog Byw Cenedlaethol yn codi o £8.91 yr awr i £9.50
  • bydd y doll tanwydd yn parhau wedi rhewi am 12fed flwyddyn
  • toriad 5% i dreth ar gwrw a seidr drafft wedi’i weini o gynwysyddion dros 40 litr
  • bydd hediadau rhwng meysydd awyr yn Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon yn destun cyfradd is newydd o Dreth Teithwyr Awyr o Ebrill 2023
     

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.
 

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen