Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cymorth ac arweiniad i baratoi eich busnes ar gyfer ymadael â’r UE

Os ydych chi’n fusnes yn y DU sy’n masnachu â’r UE, neu os ydych chi’n cefnogi busnes o’r fath, yna mae gan CThEM dudalen benodol 'Adnoddau cyfathrebu' sy’n helpu i esbonio’r camau y mae’n rhaid i chi eu cymryd i baratoi, ac mae’n cynnig arweiniad a chymorth pellach ar gyfer pob cam.

Mae’r dudalen yn cynnwys:

  • canllawiau cam-wrth-gam ar gyfer mewnforwyr ac allforwyr y DU - mae’r rhain yn nodi’r camau allweddol y mae’n rhaid iddyn nhw eu cymryd i baratoi eu busnes
  • manylion y canllawiau diweddaraf ar feysydd allweddol, megis sut i lenwi datganiadau tollau yn llwyddiannus a sut i symud nwyddau i’r UE drwy borthladdoedd rholio ymlaen / rholio i ffwrdd
  • dolenni i’r hysbysiadau technegol a gyhoeddwyd ym mis Awst y llynedd
  • copïau o’r llythyrau diweddaraf a anfonwyd at fasnachwyr y DU i’w llywio wrth baratoi i ymadael â’r UE
  • gwybodaeth am y cymorth a’r arweiniad pellach sydd ar gael

Cewch yma hefyd ganllaw penodol ar y canlynol:

I gael rhagor o wybodaeth am sut i baratoi eich busnes ar gyfer Brexit, ewch i Borth Brexit Busnes Cymru.

 

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel