Welsh Government

Yn anffodus, mae gennym broblem technegol gyda'n system teleffon. Rydym yn gweithio i ddatrys y sefyllfa hon.

Cymorth ar gael i Fusnesau Electroneg Cymru

Ydych chi’n gwmni electroneg o Gymru sydd am dyfu’ch busnes drwy arloesi?

Ydych chi’n gweithio ym maes iechyd, ynni, amddiffyn a diogelwch, digidol neu’r gofod?

Os felly, gallai eich busnes gael cymorth gan Compound Semiconductor Applications (CSA) Catapult i ddatblygu cynnyrch a gwasanaethau newydd gyda hyd at 50% o gost y prosiect yn cael ei dalu drwy Daleb Arloesi SMART Cymru! 

Hefyd gyda SMART Cymru, yn dibynnu ar faint y cwmni a’r cam datblygu, gellir ariannu rhwng 40% ac 80% o Brosiectau Ymchwil a Datblygu Cydweithredol.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan CSA neu ffoniwch 01633 373121 neu anfonwch ebost at info@csa.catapult.org.uk

Beth am fynd i dudalennau Arbenigedd Cymru Busnes Cymru i gael gwybod am y gwahanol fath o gymorth sydd ar gael i helpu prosiectau arloesi eich busnes.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel