Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cymorth a chefnogaeth i fasnachwyr os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb

Mae llywodraeth y DU wedi cynhyrchu fideos am fasnachu gyda’r UE os bydd y DU yn gadael heb gytundeb. 

Mae’r fideos yn ymdrin â’r 5 maes allweddol y mae angen i fusnesau’r DU fod yn ymwybodol ohonynt:

  • gwneud cais am rif EORI
  • gweithdrefnau pontio symlach
  • paratoi i lunio datganiadau tollau
  • datganiadau mynediad cryno (a elwir hefyd yn ddatganiadau diogelwch a diogeledd)
  • talu’r tollau mewnforio ac allforio a'r TAW cywir

Ewch i wefan  GOV.UK i wylio’r fideo.

Ewch i Borthol Brexit Busnes Cymru i gael rhagor o wybodaeth am sut mae paratoi eich busnes ar gyfer Brexit.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel