Cymorth Cyntaf yn y Gwaith – canllawiau a gwybodaeth

Gall damweiniau a salwch ddigwydd ar unrhyw adeg felly mae’n bwysig eich bod yn gwybod pa ddarpariaethau cymorth cyntaf sydd gan eich sefydliad.

Mae gan wefan yr Adran Weithredol Iechyd a Diogelwch wybodaeth am gymorth cyntaf yn y gwaith ar gyfer:

Yn ogystal, mae gan y safle ddolenni at restr o gyhoeddiadau cysylltiedig â chymorth cyntaf

Mae hyn yn cynnwys teitlau poblogaidd fel First aid at work: Your questions answered and Basic advice on first aid at work
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen