Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cymorth ffyrlo

Gweithiwr ar ffyrlo? Beth am fynd ati i ddysgu ar-lein?

Gall dysgu ar-lein:

  • eich helpu i wella eich sgiliau
  • eich helpu i ddysgu sgiliau newydd
  • helpu gyda’ch llesiant

Cysylltwch â Cymru’n Gweithio am gyngor arbenigol ar yr hyfforddiant ar-lein sydd ar gael trwy:

Mae gwybodaeth a chyngor am gefnogaeth i ddatblygu sgiliau ar dudalennau Porth Sgiliau Busnes Cymru hefyd, felly edrychwch yma.

Ewch i’r tudalennau Cyngor i fusnesau ar y coronafeirws ar wefan Busnes Cymru i gael gwybodaeth ar gyfer eich busnes ynglŷn â delio â’r coronafeirws.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel