Cymorth Recriwtio Prentisiaid

Gall recriwtio prentis eich helpu i ehangu eich gweithlu a'i sylfaen sgiliau. Mae cymorth ar gael tuag at gost yr hyfforddiant a'r asesiadau.

I helpu busnesau i recriwtio prentisiaid, rydym yn cynnig cymhellion tan 28 Chwefror 2022 (yn amodol ar argaeledd cyllideb). 

Drwy gyflogi prentis, gallwch:

  • leihau eich costau recriwtio
  • adeiladu gweithlu medrus a brwdfrydig sydd wedi'i deilwra i'ch busnes
  • ehangu eich busnes
  • llenwi unrhyw fylchau o ran sgiliau
  • diogelu eich busnes at y dyfodol
  • cynyddu cynhyrchiant

Mae busnesau o bob maint ac ym mhob sector yn gymwys.

Caiff y rhan fwyaf o'r hyfforddiant ei wneud gan y cyflogwr sy'n gweithio gyda darparwr hyfforddiant cymeradwy.

Y cyflogwr sy’n gyfrifol am dalu cyflog y prentis ac am unrhyw hyfforddiant ychwanegol. Caiff costau'r hyfforddiant eu cefnogi gan y rhaglen brentisiaethau.

Mae'n bwysig gweithio gyda darparwr hyfforddiant mor gynnar â phosibl yn y broses. Byddant yn gallu rhoi help, cymorth ac arweiniad.

Am ragor o wybodaeth ewch i Cyllid ar gael | Busnes Cymru Porth Sgiliau (gov.wales)

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen