Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cyngor Gwelthredu Gwirfoddol Cymru Bwrsari Arweinyddiaeth

Nod Bwrsari Arweinyddiaeth Walter Dickie yw helpu arweinwyr yn y trydydd sector i ddatblygu eu sgiliau arwain entrepreneuraidd.

Bydd bwrsari gwerth £2,500 yn cael ei ddyfarnu bob blwyddyn i rywun mewn rôl arwain o fewn mudiad trydydd sector yng Nghymru i'w helpu i ddod yn arweinydd mwy entrepreneuraidd. Gallai hyn fod yn rhywun sy'n gweithio mewn menter gymdeithasol sydd â syniad i ddatblygu eu gweithgaredd masnachu, neu arweinydd yn y trydydd sector sydd am gynhyrchu incwm drwy fasnachu am y tro cyntaf.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw19 Hydref 2018.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan WCVA.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel