Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cynhadledd Adnoddau Cymru y Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff

Bydd Cynhadledd Adnoddau Cymru 2019 y Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff yn cael ei chynnal ar 13 Mawrth yng Nghaerdydd. Bydd y Gynhadledd yn archwilio’r heriau sy’n wynebu Cymru, yn dwyn ynghyd syniadau arloesol, llunwyr polisïau allweddol a chynrychiolwyr o’r diwydiant yn ogystal ag atebion technolegol i greu agenda fras ar gyfer yr economi gylchol yng Nghymru.

Bydd y Gynhadledd yn hanfodol i ymarferwyr llywodraeth leol, y sector gwastraff a gweithgynhyrchu a busnesau cymunedol gan ysbrydoli, cynnig arweiniad a chyngor ymarferol.

Mae gostyngiad ar gael tan 1 Chwefror 2019 i’r rheini sy’n archebu’n gynnar. I archebu eich lle ac i gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan CIWM.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel