Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cynhadledd Busnes Cymdeithasol Cymru 2018

Cardiff City Hall

Bwriedir yn benodol i Gynhadledd Busnes Cymdeithasol Cymru gynnig ysbrydoliaeth, syniadau a sgiliau ymarferol i fusnesau cymdeithasol yng Nghymru, a fydd yn eu helpu i gamu i farchnadoedd newydd, datblygu cynhyrchion neu wasanaethau newydd, cydweithio â’i gilydd neu fabwysiadu strwythurau newydd – y bydd pob un ohonynt yn eu galluogi i dyfu a bod yn fwy cynaliadwy.

Bydd y gynhadledd flynyddol hon, sy’n rhad ac am ddim, yn cynnig amgylchedd i gyfnewid gwybodaeth, rhannu arfer gorau a rhwydweithio â’r sector, annog arloesi a rhoi cyfleoedd i ddysgu oddi wrth bartneriaethau gyda’r sectorau preifat a chyhoeddus, ac adeiladu partneriaethau gyda nhw.

Cynhelir y gynhadledd genedlaethol yn Neuadd y Ddinas Caerdydd am y tro cyntaf ar ddydd Iau, 27 Medi 2018.

I gael rhagor o wybodaeth ac archebu lle  ewch i wefan Eventbrite.

Os ydych yn ystyried dechrau neu weithredu busnes cymdeithasol ewch i wefan Busnes Cymdeithasol Cymru am gymorth.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel