Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cynhadledd BWAG (British Welsh Arabian Gulf Trade and Investment Centre) 2018

Mae Cynhadledd BWAG wedi’i hanelu at fusnesau yng Nghymru a busnesau yng ngwledydd Gwlff Arabia (Bahrain, Irac, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia a’r Emiraethau Arabaidd Unedig).

Mae’n gyfle i fusnesau:

  • glywed gan swyddogion llywodraethau rhai o wledydd Gwlff Arabia am y cyfleoedd busnes sy’n bodoli yno

  • clywed gan fusnesau sydd eisoes yn gweithredu yn y gwledydd

  • rhwydweithio a dod o hyd i gyfleoedd i gydweithio

Bydd y gynhadledd yn cael ei chynnal ar 24 Hydref 2018 yng Ngwesty’r Celtic Manor yng Nghasnewydd.

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu lle, ewch i wefan Eventbrite.

Beth am daro golwg ar wefan Rwydwaith Busnes Cymru i gael gwybod pa gymorth allwch chi ei gael i sicrhau busnes yn y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica. 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel