Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cynhadledd Ffederasiwn Busnesau Bach Gogledd Cymru

Bydd y digwyddiad rhad ac am ddim a gyflwynir gan Siân Lloyd, y gyflwynwraig BBC News, yn canolbwyntio ar nifer o faterion sy'n effeithio ar fusnesau llai yng Nghymru.

Bydd "fy nhaith busnes" yn ysbrydoli drwy ddangos straeon am sut dechreuodd perchnogion busnes eu busnesau a goresgyn heriau ac adeiladu eu busnesau. Bydd ail ran y diwrnod yn canolbwyntio ar helpu pobl ifanc i gael gwaith. 

Bydd y gynhadledd yn cael ei chynnal yng Nghanolfan Catrin Finch ym Mhrifysgol Glyndŵr ar 18 Gorffennaf 2018.

Mae rhywfaint o lefydd yn dal ar gael. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â northwales@fsb.org.uk  neu ffoniwch 01745 362492.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan FSB.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel