Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cynhadledd Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru 2019

Y thema ar gyfer cynhadledd 2019 Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru yw ‘Sgiliau’r Dyfodol ar gyfer Cenhedlaeth y Dyfodol’ a bydd y gynhadledd yn canolbwyntio ar beth y gellir ei wneud i wella’r prentisiaethau a’r ddarpariaeth sgiliau yng Nghymru yn awr ac yn y dyfodol, er mwyn i’r sector ddiwallu anghenion cenedlaethau’r dyfodol.

Mae’r gweithdai ar y diwrnod yn cynnwys:

  • datblygiadau o ran y rhaglen prentisiaethau
  • arferion gorau wrth gefnogi dysgwyr anabl
  • digideiddio ac e-ddysgu

Cynhelir y gynhadledd ddydd Iau 27 Mehefin 2019 yn Stadiwm Dinas Caerdydd, Lecwydd, Caerdydd, CF11 8AZ.

I gael rhagor o wybodaeth ac i neilltuo lle, ewch i  wefan Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru.

Beth am edrych ar dudalennau Porth Sgiliau Busnes Cymru i gael gwybodaeth a chyngor ar sut i wella’r sgiliau yn eich busnes a gwneud y mwyaf o’ch potensial i lwyddo.

 

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel