Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cynhadledd Mae Mentora'n Bwysig

Ydych chi’n ystyried mentora?

Ydych chi’n ansicr ynglŷn â beth mae hyn yn ei olygu ac eisiau gwybod mwy?

Os felly, dewch i'r Gynhadledd Mae Mentora'n Bwysig i gael gwybod sut mae cefnogi perchnogion busnesau eraill. Mae'r gynhadledd hefyd ar agor i unrhyw un sy’n fentor neu’n hyfforddwr ar hyn o bryd.

Mae mentoriaid yn dod o amrywiaeth o ddiwydiannau a chanddynt ystod eang o sgiliau.

Bydd amrywiaeth o weithdai rhyngweithiol y gallwch gymryd rhan ynddynt yn cael eu cynnal drwy gydol y diwrnod.

Bydd y gynhadledd hon yn rhad ac am ddim ac yn cael ei chynnal ar 29 Hydref 2018 yng Ngholeg Cambria, Llaneurgain.

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu lle, ewch i Ddigwyddiadur Busnes Cymru.

Os ydych chi’n berchennog busnes ac yr hoffech chi gael cyfle i gysylltu â mentoriaid busnes profiadol, ewch i dudalennau Mentora Busnes Cymru.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel