Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cynhadledd y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Mae’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn cynnal ei gynhadledd genedlaethol gyntaf.

Nod y gynhadledd yw tynnu sylw at heriau a chyfyngderau diogelu grwpiau sy’n agored i niwed gan gynnwys plant, yn y gweithle ac mewn lleoliadau sector gwirfoddol.

Bydd yn edrych ar sut gall partneriaid diogelu gyfrannu at arferion recriwtio mwy diogel cyn, yn ystod ac ar ôl recriwtio.

Mae’r Gynhadledd DBS wedi’i hanelu at weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda neu ar ran grwpiau sy’n agored i niwed gan gynnwys plant, fel gweithwyr proffesiynol ym maes Adnoddau Dynol, a phartneriaid diogelu o’r canlynol:

  • y GIG a lleoliadau gofal iechyd eraill
  • y diwydiant chwaraeon
  • y sector gofal
  • prifysgolion/colegau ac addysg
  • elusennau
  • awdurdodau lleol

Bydd y gynhadledd yn cael ei chynnal ar 12 Mawrth 2020 yn Lerpwl.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan DBS.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel