Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cynigion diwygiedig ar gyfer cefnogi ffermwyr Cymru ar ôl Brexit

Mae ffermwyr, coedwigwyr a rheolwyr tir eraill yn chwarae rhan hollbwysig yn llesiant economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol Cymru. 

Hoffai Llywodraeth Cymru glywed eich sylwadau chi am sut i’w cefnogi ar ôl Brexit.

Hoffai glywed eich barn am y canlynol:

  • cael un Cynllun Ffermio Cynaliadwy i wobrwyo ffermwyr am Reoli Tir yn Gynaliadwy
  • sut dylai’r cynllun gael ei ddylunio a’i gyflwyno

Dylech gyflwyno eich sylwadau erbyn 30 Hydref 2019.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Gov.Wales.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel