Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cynllun Aer Glân i Gymru

Mae Llywodraeth Cymru eisiau cael barn pobl am y ffordd mae’n ceisio lleihau llygredd aer yng Nghymru. Mae’r cynigion yn cynnwys y canlynol:

  • gwella’r modd rydym yn monitro ansawdd aer a’n gallu i asesu
  • cynigion ar gyfer fframwaith deddfwriaethol a rheoliadol addas i’w ddiben i Gymru ar gyfer rheoli ansawdd yr aer
  • gwella ymwybyddiaeth y cyhoedd ynghylch llygredd aer a newid ymddygiad er mwyn helpu pawb i wella ansawdd yr aer ac annog pobl eraill i wneud yr un peth
  • hyrwyddo’r newid o ddefnyddio cerbydau modur preifat i ddefnyddio dulliau teithio llesol a thrafnidiaeth gyhoeddus

Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 10 Mawrth 2020.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Llyw.cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel