Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd

Mae’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd (FBIS) yn agored i geisiadau gan bob math o fusnesau sy’n ymwneud â phrosesu cynradd a/neu eilaidd cynhyrchion amaethyddol.
 
Mae’n rhaid i bob prosiect a gefnogir drwy FBIS wneud cyfraniad at y Cynllun Gweithredu Strategaeth Bwyd cyffredinol – Tuag at Dwf Cynaliadwy: Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod 2014 - 2020 ac un neu fwy o’r amcanion canlynol;
 • hyrwyddo a datblygu sector bwyd a diod bywiog sy’n tyfu yng Nghymru
 • parhau i ddatblygu delwedd werdd ar sail dulliau cynhyrchu cynaliadwy
 • meithrin cydnerthedd pellach yn y diwydiant i wrthsefyll newidiadau yn y farchnad 
 • sbarduno gwelliannau o ran diogelwch bwyd
 • hyrwyddo arloesedd technolegol mewn cynhyrchion a phrosesau
 • darparu cyfleoedd gyrfa ar lefelau sgiliau amrywiol
Mae’r cynllun yn agored i geisiadau gan bob math o fusnesau sy’n ymwneud â phrosesu cynradd a/neu eilaidd cynhyrchion amaethyddol, megis:
 • masnachwyr unigol 
 • mudiadau'r sector gwirfoddol 
 • cwmnïau cyfyngedig preifat a chyhoeddus (BBaChau a Mentrau Mawr) 
 • busnesau ffermio sydd am brosesu eu cynnyrch amaethyddol eu hunain 
 • busnesau newydd, gan gynnwys busnesau sy’n dechrau.
Y dyddiad cau ar gyfer mynegi diddordeb yw 2 Gorffennaf 2019.
 
I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Gov.Wales.
Share this page: 
Region: 
Conversion pixel